Αρχική » Εταιρεία » Πολιτική Ποιότητας
MJ Νεομηχανική - Πολιτική Ποιότητας

iso-mj-neomichaniki-aebeΒασική αρχή και δέσμευση της διοίκησης, αλλά και κάθε στελέχους της εταιρείας MJ ΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, κατακτώντας ηγετική θέση στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας MJ ΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗ συνίσταται κατ’ αρχήν στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Για το σκοπό αυτό η MJ ΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗ χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό της καλύτερης δυνατής τεχνολογίας, υλικά υψηλής ποιότητας από αυστηρά επιλεγμένους προμηθευτές, ενώ παράλληλα εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008  πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τους στόχους της.

Όλοι εμείς, Διοίκηση και εργαζόμενοι στην MJ ΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗ επειδή πιστεύουμε στην συνεχή βελτίωση, δεσμευόμαστε στους ακόλουθους Αντικειμενικούς  Στόχους για την Ποιότητα:

  1. την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008
  2. την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να γνωρίζουν ότι αφορά στην ποιότητα
  3. την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με προμηθευτές υψηλών προδιαγραφών ποιότητας
  4. την τήρηση των υψηλών προδιαγραφών παραγομένων προϊόντων και την συνεχή βελτίωση αυτών.
  5. την πλήρη συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις απαιτήσεις του πελάτη.
  6. την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών με αντίστοιχη μείωση των παραπόνων.
  7. στην μελλοντική επέκταση της MJ ΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗ σε συναφείς δραστηριότητες παραγωγής και εμπορία συναφών προϊόντων.
  8. την τήρηση όλων των νομικών και κανονιστικών διατάξεων.
  9. Δεσμευόμαστε ως προς την μείωση της επίδρασης της MJ ΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗ στο περιβάλλον. Ενθαρρύνουμε την ανακύκλωση, τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, την διατήρηση της καθαρής ατμόσφαιρας και την ορθή  διαχείριση των απορριμμάτων.
Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης στην αγορά, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και εργαζόμενους, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της MJ ΝΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗ.

Εκ μέρους της Διοίκησης

Ιωάννης Μουλάς

Δ/νων Σύμβουλος

 

 

Το E-shop μας

μεταχειρισμενα μηχανηματα

Video Gallery

video-icon

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Πιστοποίηση ISO

Σχόλια Πελατών

Εφόσον μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω δημόσια την απόψή μου για μια ελληνική εταιρεία, θα ήθελα να αναφέρω πως η MJ Νεομηχανική είναι πρότυπο για νέες αντίστοιχες επιχειρήσεις στο χώρο της και αυτό γιατί πρωτίστος μας αντιμετωπίζουν ως συνεργάτες και όχι ως πελάτες, έτσι προχωράμε μπροστά...

ΔΑΡΔΑΒΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ